spotted (18K)


Planning:

Het volgende nestje verwachten wij pas begin 2015.Actueel:
Proud Jewel Bonnie X Danny vom Lotter Kreuz: 9 puppy's geboren op 19-04-2014.
3 B&T reutjes 2 B&T teefjes 1 rood reutje en 3 rode teefjes.
Wij zoeken nog pupafnemers

Issy Black Bohemia X Acon de Villa Duria: 5 puppy’s geboren op 01-05-2014.
3 B&T reutjes en 2 rode teefjes.
Wij zoeken nog pupafnemers
Verwachtingen:

Fokker:
U mag van ons verwachten dat wij u een gezonde pup verkopen, waarbij wij moeite nog kosten hebben gespaard. Wij zullen u ook altijd met raad en daad terzijde staan. Tevens krijgt u van ons een Koopcontract waar ook een regeling is getroffen als u niet meer of kunt zorgen voor de hond. Wij verwachtten van u dat u de pup een goed tehuis geeft, waar hij liefde,veiligheid en geborgenheid vindt

Kopers Algemeen:
Wij hopen dat u de pup de eerste weken die hij bij u doorbrengt verder zult gaan met de socialisatiefasen. Laat hem veel in contact met vreemde mensen en met andere honden of dieren. Wij hopen dat wij u vaak mogen treffen bij de activiteiten van de DPVN. Tevens zouden wij het prachtig vinden om zoveel mogelijk honden van ons te mogen begroeten bij de jaarlijkse Clubmatch van de DPVN. Wij zouden het ook fijn vinden om minimaal 1x per jaar foto's te krijgen van de hond.

Reuen kopers:
Verbreden van de fokbasis
Vanuit ons standpunt gezien kunnen wij alleen goede honden fokken en het ideaal beeld bereiken als ook de toekomstige eigenaars van de Duitse Pinscher hun ondersteuning geven aan de fokkerij. De fokbasis bij de Duitse Pinscher is met ongeveer 70 welpen per jaar nog altijd zeer klein. Wij kunnen het ons ook niet veroorloven foktechnisch als er uitmuntende reuen door hun eigenaren van de fokkerij worden uitgesloten. Het is dan niet alleen gedaan dat u een goede hond heeft gekocht maar ook de toekomstige geďnteresseerde hebben deze aanspraak.

Onze verwachting
Daarom hebben wij als fokker ook de wens aan U. Wij zouden graag, dat u als eigenaar, de reu voor het fokprogramma wilt inzetten als wij van mening zijn dat uw hond een verrijking is voor het ras, en er geschikte teven voor zijn.
Als u niet bereidt bent om aan deze eventuele "samenwerking" medewerking te verlenen verzoeken wij u vriendelijk om ergens anders een reu te zoeken.

Teven kopers:
Hier stellen wij geen bepaalde eisen echter wij vinden het natuurlijk prachtig als er met een teef van ons gefokt gaat worden.


Tips:
1) Zorg dat u een hondenbench heeft.
2) De komende tijd wordt zeer intensief zorg ervoor dat u tijd heeft om de hond zindelijk te maken
3) Heeft u zich ingeschreven voor een puppy cursus.
4) Geef u hondenbench een rustige plek in het huis.
5) Laat de hond rustig slapen en stoor hem niet.
6) Bedenk goed wat hij later niet mag leer hem dat ook niet aan ook al is hij nog maar klein en schattig.
7) Laat de hond op gezette tijden uit hierdoor ontstaat er regelmaat.