Front BG new banner (37K)


- Nest K

Puppies zijn geboren op 9-11-2013/Puppies are born on 9-11-2013/Welpen sind geboren am 9-11-2013

Op vrijdag 08-11-2013 begon in de middag het voorspel welk bij een geboorte hoort, echter daarna werd het stil tegen 23.30 uur besloten wij de dierenarts te bellen en deze gaf te kennen dat wij over het half uurtje bij de kliniek moesten zijn.
Toen we daar aankwamen was alles in gereedheid om een operatie uit te voeren. Hier waren nog maar 5 puppy’s zichtbaar, waarvan er 2 al waren overleden. De andere 3 (reutjes) leefden en hadden een gewicht van 125 gr, 155gr en 255gr.
Met deze puppen en Zilly zijn we huiswaarts gegaan. Echter de 2 lichtste puppy’s hebben het niet gehaald; zondagmorgen zijn zij overleden.
Met de laatste pup ging het in begin niet geweldig goed, het was of dat Zilly erg treurde over het verlies van die 2 puppy’s en te weinig melk gaf. Hierdoor bleef de laatste pup de eerste 4 dagen op en neer gaan in gewicht.
Maar dank zij een bevriende fokker, hiervoor nogmaals bedankt, kregen wij een tip en deze hebben we toen toegepast en binnen 12 uur kwam onze kleine 40gram bij, Toen was het ook zeker dat hij er door zou komen.<>br>Vanaf die dag maakt hij tussen 70 en 95 gram per dag. Wij hebben ook al een fokker bereid gevonden om met onze pup bij zijn puppen op visite te komen, dit zal gaan gebeuren als Kito 5 weken oud is.
Maar allereerst gaan wij van Zilly en Kito genieten, Dit is tevens Zilly haar laatste nest en zij mag nu van haar dik verdiende pensioen gaan genieten.

Wij zoeken voor Kito eigenaren die hem voor de fokkerij willen inzetten, voor meer info kunt u met ons kontakt opnemen.

Friday 08-11-2013 the forplay, that comes with a birth, started in the afternoon, but afterwards it became quiet. At 23.30 hrs we decided to call the vet and we were expected in the clinic within half an hour.
When we arrived all was prepared for an operation. Only 5 pups were visible, from which 2 were diseased already. The other 3 (Males) lived and had a weight of 125 gr, 155 gr and 255 gr.
With these pups and Zilly we went home. The two lightest pups did not survive; they died sundaymorning.
The remaining pup did not do well in the beginning; it was like Zilly was in such grief over the loss of the two pups that she did not give enough milk. Due to this the weight of the last pup went up and down the first 4 days.
Thanks to advise of an aquainted breeder, thanks again, we got an advice which we carried out and within 12 hrs. our little one gained 40 gr. Then it was certain that he would make it.
From then on he gained between 70 and 95 gr each day. We also found a breeder who agreed us to visit his pups with our pups; this will happen as soon as Kito is 5 weeks.
For now we are going to enjoy Zilly and Kito. This will be Zilly's last nest and from now on she can enjoy her well deserved Retirement.

For Kito we search an owner who will breed with him. For more information please contact us.

Am Freitag 08-11-2013 fing im Mittag das Vorspiel an das beim Geburt dazu gehört; zunächst aber würde es still. Gegen 23.30 Uhr haben wir entschlossen den Tierartzt an zu rufen und innerhalb einer halbe Stunde köntten wir eintreffen.
Als wir eintrafen war alles schon für eine Operation bereit gemacht. Nur 5 Welpen waren zu sehen, von denen schon 2 gestorben waren. Die übrige 3 (Rüden) lebten und hatten ein Gewicht von 125 gr, 155 gr und 255 gr.
Mit diese Welpen und Zilly gingen wir nach Hause. Die 2 leichtesten Welpen sind nicht durchgekommen und am Sonntagmorgen gestorben.
Mit dem übergeblieben Welp ging es am Angang nicht besonders gut, es schien alsob Zilly sehr traurig war über den Verlust der 2 Welpen und zu wenig Milch abgab. Hierdurch war das Gewicht des letzten Welpes die ersten 4 Tagen nicht stabil.
Wir bekämen einen Rat von einem befreundeten Zügter, dafür nochmals Dank, haben den Tip angewendet und innerhalb 12 Stunden hat unser Kleiner 40 Gramm zugenommen. Zunachst war sicher daB er es schaffen wurde.
Von diesem Tag ab nam er zwischen 70 und 95 Gramm zu pro Tag. Wir haben bereits einen Zügter gefunden bei wem wir mit unsere Welp seine Welpen besuchen können. Das wird statt finden wenn Kito 5 Wochen alt ist.
Aber allererst werden wir uns jetzt auf Zilly und Kito freuen. Dieses war Zilly's letzter Nest und von jetzt an darf sie von ihrem sehr verdienten Alttag geniessen.

Für Kito suchen wir einen Besitzer der mit Kito zügten will. Für Informationen können sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Foto's/pictures/Bilder nest K:
klik hier/click here/Klik hier


"Zilly von Dänenberg"

"Ezzo von Rottenbuch"

Zilly (893KB) Hartjes11 (395K) Enzo (155KB)
Zilly (1,73MB) Pedigree puppy's Enzo (698KB)
Dekking/Mate/Pahrung (6,37MB)


Foto's/pictures/bilder:

Zilly 6 w.