Front BG new banner (37K)


- Nest I

"Treulieb's Daniela "Aischa""

"Danny vom Lotter Kreuz"

Aischa (3,52MB) Hartjes11 (395K) Reu/Male/Rude (2,74MB)
Dekking/mate/Pahrung (3,42MB) Pedigree puppy's Koppeling/Mate/Pahrung (4,07MB)
Blik/look/Blick (3,20MB) De Dans/dans/Tanz (3,66MB)
Aischa 5 weken/weeks/Wochen (4,27MB) Aischa 6 weken/weeks/Wochen (3,63MB)
Aischa 7 weken/weeks/Wochen (4,77MB) Aischa 8 weken/weeks/Wochen (4,64MB)